ACTIVITATE METODICĂ, ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE PERFECȚIONARE

CERC PEDAGOGIC, GRADINIȚA CU PROGEM PRELUNGIT AMICII - 06.04. 2017

TEMA: „Contexte și instrumente pentru dezvoltarea gândirii laterale la copilul preșcolar”